Agile մեթոդաբանությունը նվազագույնի է հասցնում ռիսկը պրոցեսների և պրոդուկտների մշակման մեջ։

Հարց է առաջանում` ինչու՞ է պետք հենց Agile և ինչպե՞ս այս մեթոդաբանության ինտեգրումը կարող է օգնել Ձեր կազմակերպությանը:

Ինքնակազմակերպվող թիմեր

Նրանք ազատ են որոշումներ կայացնելու հարցում, որը ավելացնում է պրոդուկտիվությունն ու մոտիվացիան։

Պարբերական հետադարձ կապ հաճախորդներից

Հաճախորդների պարբերական արձագանքը ապահովում է պահանջվող արդյունքի արագ և արդյունավետ ստացում։

Ամենակարճ տևողություն

Հաճախորդների պարբերական արաձագանքը և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը մինիմալի են հասցնում ժամանակի ծախսը։