Մինչ հետազոտումը

Շատ հաճախ կազմակերպություների գործընթացներում առկա խնդիրները տեսանելի չեն լինում աշխատակիցների կամ ղեկավարող անձնակազմի համար: Գործընթացները կատարվում են նախապես պլանավորված կերպով և դրանց կանոնավոր ուսումնասիրությանը և թարմացմանը ուշադրություն չի դարձվում:

Հետազոտումից հետո

Մենք առաջարկում ենք կատարել կազմակերպության ներքին գործընթացների մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, հասկանալու համար, թե գործընթացի ո՞ր փուլում կա թերացում կամ ի՞նչ փոփոխություններ կարելի է կատարել` ամբողջ համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար: